10 Ağustos 2012 Cuma

Kar Payı Avans Dağıtımı


Kar Payı avansı Dağıtımı esasları belirlendi.

 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliği; 09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete’de, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.
Sermaye piyasasına tabi olmayan anonim şirketlerin ortaklarının kar payı avansı dağıtımına ilişkin esaslar belirlendi.

Kar eden şirket genel kurulda  da karar Alınmışsa Kar payı dağıtabilecek.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ( TTK ) en tartışmalı konusu ortakların şirketten borçlanması ile ilgili hükümlerin , kar payı avansı dağıtımına ilişkin hükümlerin kar payı avansı dağıtımına ilişkin kısmında düzenleme yapıldı.

Tebliğ kapsamında , SPK’ya tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yer alıyor. Tebliğe göre şirketlerin kar payı avansı dağıtabilmeleri için öncelikle şirket genel kurulunda kar payı avansı dağıtımına ilişkin karar alınması gerekiyor.
Ayrıca kar payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan 3,6 veya 9 aylık ara dönem finansal tablolara göre de kar edilmiş olması gerekiyor.

Kar payı avansı dağıtımın hesaplanmasında ise ;
-          Geçmiş yıl zararları ,
-          Vergi
-          Fon ve mali karşılıklar
-          Yedek Akçeler
-          Varsa imtiyazlı pay sahipleri
-          İntifa senetleri
Ara dönem karından indirilmesi yöntemi uygulanacak.
Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kar oluşması halinde  dağıtılacak kar payı avans tutarı belirtilenlerin yanı sıra önceki ara dönem veya dönemlerde  ödenmiş olan kar payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanacak.
İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda , varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçeler öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacak.

Önemli ;
Söz konusu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kar payı avanslarının tamamı yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecek.

Kar payı avansı dağıtım tarihleri itibari ile ortakalara payları oranında ödenecek

Avans ödemelerinde paylara ilişkin imtiyazlar dikkate alınmayacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder